gr1 gr2 gr3 gr4 gr5

Klinšu ģeogrāfiskais raksturojums

480 m garš, 3,5 m augsts vidusdevona Burtnieku svītas smilšakmens klinšu siena pašā jūras krastā, ar daudziem ciļņiem un ierobiem, nišām un alām; sārts, citviet bāls smilšakmens, Ziemeļu daļā arī sārts un zilgans māls. Klinšu vidusdaļā redzama īpatnēja struktūra - purva ūdens pārvietojis smilšakmenī dzelzi saturošos savienojumus, izveidojot atkrāsotu zonu un dzelzs savienojumu garoziņu.
Virs devona iežu nogulumiem ir arī kvartāra nogulumi ar glaciotektoniskām deformācijām. Ledāja nogulumos vietām ir arī nelieli devona nogulumu atrauteņi. Vietām virs ledāja nogulumiem līdz 2 m biezumam ir arī Baltijas ledus ezera piekrastes zonas grants, oļi, akmeņi, kā arī eolie nogulumi.
Līdz 2005. g. janvāra vētrai klinšu garums bija tikai 180 metri.