Kempinga “Klintis” (tālāk Kempings) iekšējie kārtības noteikumi:

Šie noteikumi reglamentē Kempinga Viesu tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Kempingā „Klintis”, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā:

1.Atrodoties Kempinga teritorijā, Viesis piekrīt Kempinga iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.Lai īrētu Kempinga telpas vai teritoriju, Viesim vajag uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods (ID).

3.Visi Kempinga pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Lūdzam skatīties cenu lapu.

4.Kempinga diennakts norēķinu stunda ir plkst.12:00. Ja Viesis paliek Кempingā pēc plkst.12:00, viņam ir jāmaksā ½ no diennakts nomas maksas (telpu, treileru, vai telšu vietas). Ja Viesis paliek Кempingā pēc plkst.16:00, viņam jāmaksā maksa par pilnu diennakti.

5.Kempinga teritorijā automašīnu patvaļīga novietošana ir aizliegta. Automašīnas drīkst novietot tikai speciāli tam paredzētajās vietās, iepriekš saskaņojot tо ar Kempinga administrāciju.

6.Treileri un teltis Kempinga teritorijā jānovieto tiem speciāli atvēlētajās vietās, kuras ierāda administrācija.

7.Ugunskuru kurināšana Kempinga teritorijā ir atļauta stingri atvēlētajās vietās, iepriekš saskaņojot tо ar Kempinga administrāciju. Sods par nesaskaņotu ar Kempinga administrāciju ugunskura kurināšanu ir 150 Eur.

8.Kempinga teritorijā jāievēro tīrība, kārtība, kā arī LR likumdošanā paredzētās kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Atkritumu savākšanu aiz sevis no Kempinga teritorijas nodrošina pats Viesis, nogādājot atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros.

9.Mājdzīvnieku atrašanās Kempinga teritorijā tiek iepriekš saskaņota ar Kempinga administrāciju.

10.Кempinga mājiņās un koplietošanas telpās smēķēt stingri aizliegts.

11.Kempinga Viesu pienākums ir: beidzoties īres laikam, uzaicināt Kempinga administrāciju pieņemt telpas/кempinga mājiņu, nodot atslēgas un iznomāto inventāru.

12.Kempinga Viesu pienākums ir saudzēt Kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā. Zaudējuma apmēru nosaka Kempinga administrācija.

13.Uzturoties Kempinga teritorijā, Viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.

14.Uzturoties Kempinga teritorijā, Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst.23:00.

15.Kempinga administrācija neatbild par Viesiem piederošās mantas saglabāšanu.

16.Noejai līdz jūrai lūdzam izmantot speciāli izveidotas noejas dabas lieguma zonas saglabāšanas nolūkos. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūs atrodaties īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā.

17.Kempinga administrācija patur tiesības nesniegt Viesim Kempinga pakalpojumus pēc saviem ieskatiem.

18.Kempinga teritorijā Viesiem ir jāievēro Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi „Par Sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”.

Administrācijas tel.nr.: 27852476
Administrācijas darba laiks: 9.00 – 23.00
www.klintis.lv
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.