top of page
KEMPINGA KLINTIS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Šie noteikumi ir viesu/apmeklētāju tiesības, pienākumi un uzvedības normas, uzturoties Kempinga Klintis teritorijā pie Vidzemes akmeņainās piekrastes.

 • Kempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga iekšējos kārtības noteikumus nosaka kempinga īpašnieks

 • Kempingā uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu

 • Kempingā treilera un telts vietas ierāda vienīgi kempinga darbinieks

 • Kempingā automašīnas novieto tam paredzētā vietā vai kempinga darbinieka norādītā vietā

 • Kempingā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas.

 • Kempinga viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas

 • Kempinga viesiem nav atļauts atskaņot jebkāda veida mūziku vēlāk par plkst. 23.00 Izņēmuma gadījumos ir saskaņojams ar kempinga vadītāju

 • Kempinga teritorijā viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00

 • Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par kempinga viesu personīgām mantām

 • Kempinga viesiem, atstājot kempingu, ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz kempinga koplietošanas atkritumu konteineriem

 • Kempinga viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens.

 • Kempinga viesiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības

 • Kempinga viesim ir tiesības informēt kempinga administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām kempingā

 • Kempinga viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi un par radītiem zaudējumiem uzņemties atbildību pilnā apmērā

 • Lai izmantotu kempinga pakalpojumus, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase, Autovadītāja apliecība vai ID karte, un jāveic attiecīgais maksājums pie kempinga darbinieka pēc norādītajiem izcenojumiem

 • Kempinga diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12:00. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 12:00, tam jāmaksā 1⁄2 no dienas maksas attiecīgā pakalpojuma nomas maksas apmērā. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 16:00, par attiecīgo pakalpojumu jāmaksā par pilnu diennakti

 • Kempinga viesu pienākums ir, beidzoties nolīgtajam pakalpojuma laikam, uzaicināt kempinga darbinieku pieņemt iznomāto vietu un/vai inventāru

 • Kempinga mājiņās, kā arī kempinga koplietošanas telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli paredzētās vietās, kur nevienu citu kempinga pakalpojuma saņēmēju tas netraucēs

 • Kempinga darbinieks ir tiesīgs bez mājiņas viesa klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avāriju vai bojājumus, bet, lai veiktu ikdienas pārbaudi, saskaņojot ar viesiem

 • Kempinga darbiniekam ir tiesības izraidīt no kempinga viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem

 • Kempinga viesiem ir saistoši Limbažu novada Saistošie noteikumi Nr.20 “Limbažu novadas sabiedriskās kārtības  noteikumi” un Likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”

bottom of page